Đội Ngũ Giảng Viên

민향조 (Min Hyang Jo)
GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN

Giáo viên Trung tâm
Tiếng Hàn Vision – VKLC

이형우 (Lee Hyeong Woo)
CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ TIẾNG HÀN

Chủ nhiệm Câu lạc bộ
tiếng Hàn Vision – VKLC

박원선
Giảng viên tiếng Hàn

Giảng Viên Đại Học
Ngoại ngữ tiếng Hàn 

방인희 (Bang In Hee)
TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tình nguyện viên
Câu lạc bộ tiếng Hàn Vision – VKLC

김종민
Giáo viên tiếng hàn

김태형
Giáo viên tiếng hàn

문영일
Giáo viên tiếng hàn

김태진
Giáo viên tiếng hàn

권영국
Giáo viên tiếng hàn